Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich

Jak samorządy realizują usługi publiczne - publikacja

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej we współpracy z korporacjami samorządowymi - Związkiem Miast Polskich, Związkiem Powiatów Polskich, Związkiem Gmin Wiejskich RP, na zlecenie Ministerstwa Rozwoju opracowała raport na temat realizacji usług publicznych przez samorząd lokalny.

Wśród autorów analiz poszczególnych sektorów usług lokalnych znaleźli się znani eksperci, pracownicy naukowi współpracujący ze środowiskiem samorządowym, a także przedstawiciele korporacji samorządowych na co dzień reprezentujący interesy środowiska wobec strony rządowej i parlamentarzystów.

Raport otwierają analizy stanu i perspektyw finansów lokalnych. W opracowaniu przeczytamy również o wykorzystaniu technik informatycznych w zarządzaniu, o edukacji, gospodarce komunalnej i ochronie środowiska, a także o ochronie zdrowia i kulturze. Przedstawione autorskie analizy zawierają zarówno merytoryczną diagnozę, jak i krytyczne spojrzenie na aspekt jakościowy świadczonych mieszkańcom usług.

Opracowanie prezentuje również wybrane przez autorów dobre praktyki oraz rekomendacje działań dla podniesienia jakości i efektywności zarządzania usługami w poszczególnych sektorach. Oprócz autorskich analiz raport zawiera również podsumowanie kilku debat eksperckich.

Jak deklaruje Ministerstwo Rozwoju, rekomendacje z raportu będą wykorzystane podczas dalszych prac nad projektami strategicznymi wskazanymi w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Z dokumentem można zapoznać się TUTAJ.